Integritetspolicy

I denna integritetspolicy för Autocirc AB förklarar vi hur Autocirc AB, med organisationsnummer (559214-4314) (”Autocirc”), hanterar personuppgifter. Denna policy gäller Autocirc med dotterbolag då personuppgifter kan komma delas i koncernen.Vi använder information som vi samlar in, eller som du som kund, anställd eller leverantör lämnar till för dessa huvudsakliga skäl:

 • För att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot leverantörer eller kunder använder vi t.ex.
  kontaktuppgifter som vi samlar in genom avtal eller på annat sätt.
 • För att kunna svara på frågor eller synpunkter som inkommit genom e-post från anställda i andra Autocirc
  eller från kunder behöver vi behandla e-post, namn och eventuella andra personuppgifter som lämnats genom
  e-postmeddelandet.
 • För att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger oss genom exempelvis bokföringslagen behöver vi
  lagra räkenskapsinformation under föreskriven tid.

För denna hantering av dina personuppgifter är Autocirc personuppgiftsansvarig. Du hittar uppgifter för
hur du kontaktar oss under rubriken “Kontaktuppgifter” nedan.

Läs gärna vidare om hur vi använder personuppgifter, hur det påverkar din integritet och om hur du tillvaratar dina rättigheter:

Våra principer

Autocirc driver verksamhet inom verksamhetsetablering. Att behandla användardata i enlighet med gällande regler och på ett säkert, effektivt och värdeskapande sätt är av central betydelse för att förtroende för såväl kunder som för våra anställda och partners. Att skydda den enskilda användarens integritet är avgörande för att behålla deras förtroende och utveckla de långsiktiga relationer som vi eftersträvar. Autocircs ledning är ansvariga för att säkerställa att personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning och på ett sätt som förvaltar individernas förtroende.

Personuppgifter vi samlar in

Autocirc samlar in uppgifter för att uppfylla avtal med våra leverantörer, partners, anställda och arbetssökande samt för att ge bästa möjliga service till dig som kund. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du oss direkt i samband med vår ansökningsprocess, kontakt via brev, e-post eller inom affärsrelaterad relation. Vi kan även komma att inhämta uppgifter från tredje part. Sådana tredjepartskällor kan variera över tid men har tidigare inkluderat:

 • R3 Reklambyrå AB i samband med cookies.

Du kan göra val angående uppgifter Autocirc samlar in. När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att avböja. Men om du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en produkt, tjänst eller funktion eller motsvarande, finns det risk att du inte kommer att kunna använda den specifika produkten eller funktionen. De uppgifter vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med Autocirc, dina val, inklusive dina integritetsinställningar, och de produkter och funktioner du använder.

Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback du skriver, eller frågor och information du lämnar till oss.

Om vi avser att använda personuppgifter för ett nytt syfte, utöver vad som beskrivs i denna policy, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in och vi kommer att be om din tillåtelse eller, där det krävs, ditt samtycke.

Alternativt så kommer vi att be om din tillåtelse och/eller samtycke efter sådan insamling skett, men innan att vi skulle använda dina personuppgifter för ett nytt syfte.

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med aktörer som utför tjänster för vår räkning så att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster.

I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte.

Vi delar även information med aktörer som vi anlitat för att tillhandahålla kundservice, support eller assistans med att skydda och säkra våra system och tjänster då de behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 1. följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,
 2. skydda våra kunder och anställda, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök.
 3. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter och funktioner, däribland att förhindra eller
  stoppa en attack på våra system eller nätverk,
 4. skydda rättigheter eller egendom som tillhör Autocirc, inklusive verkställa de villkor som styr din
  användning av tjänsterna, men om vi får information om att någon använder våra tjänster för att handla
  med stulen immateriell eller fysisk egendom som tillhör Autocirc kommer vi inte att själva undersöka en
  individs privata innehåll, utan vi kan då överlåta ärendet till en polismyndighet.

Observera att vår webbplats kan innehålla länkar till produkter och funktioner från tredje part vars integritetspolicyer skiljer sig från Autocircs. Om du anger personuppgifter i någon av dessa produkter och funktioner behandlas dina uppgifter enligt deras respektive integritetspolicy.