Bildelsåtervinning

Eriksson har från dag ett varit med och koordinerat arbetet med att samla all bildelsåtervinning till samma system. Vi är stolta över hur långt vi kommit, med hjälp av tjänsten är det nu lätt att hitta begagnade bildelar.

Vi är en av Finlands modernaste och miljövänligaste bildemonteringar. I vårt omfattande lager finns begagnade bildelar till de flesta bilmärken.

Våra sakkunniga medarbetare demonterar bilar snabbt och effektivt med moderna verktyg. Vårt reservdelslager innehåller endast delar vars skick kan garanteras, alla delar hittas i vår databas.

Öppet   Måndag – Fredag  8 – 17

Sök i vårt reservdelslager

Ring oss

Personal

Auto-osa kierrätys 2

Bytesrätt

 • Bytesrätt gäller mot uppvisande av kvitto enligt följande villkor:
 • Bytesrätten omfattar endast av oss levererat material. Kundens monterings- och demonteringskostnader ersätts inte. Resekostnader eller andra kostnader som eventuellt fel åsamkat ersätts heller inte.
 • På motor, växellåda och bakaxel lämnas 90 dagars bytesrätt från leveransdagen. På övriga delar lämnas 14 dagars bytesrätt.
  Vid köp av motor där komponenter till bränsleförsörjning, koppling, tändsystem, avgasrening grenrör eller dylikt medföljer omfattas inte dessa av bytesrätten.
 • Elektriska delar såsom reläer, kontrollboxar och reglagecentraler bytes ej.
 • OBSERVERA! att delen skall vara fackmannamässigt monterad för att bytesrätten skall gälla.

Bildelsåtervinning 1

Retur

 • På samtliga, inom 14 dagar från leveransdatum returnerade, kuranta delar uttas av oss en returavgift av kunden på 10% av detaljpriset, dock minst 5 €.
 • Retursedel, följesedel eller kontantnota skall alltid bifogas returnerad eller reklamerad del för att ärendet skall kunna behandlas av oss.
 • Elektriska delar samt speciellt av oss hemtagna ej lagerförda delar återtas ej.
  SJÄLVPLOCKADE DELAR ÅTERTAS EJ.

Bildelsåtervinning

Så här gör vi

Din bil har skadats
Din bil har skadats

Du har kanske krockat eller vill bli av med bilen på grund av fel. Du kan vara ute i trafiken eller hemma, bilen kanske går att köra eller inte.

Du ringer - Vi hämtar bilen
Du ringer - Vi hämtar bilen

Vi hämtar bilar i hela landet och i vissa fall även utomlands. Ifall du har krockat, ring vår bärgningstjänst så hämtar vi bilen.

Inspektion och provkörning
Inspektion och provkörning

Oberoende hur det gått med bilen, görs nödvändiga tester och mätningar, så att vi vet vad vi har tagit emot. Ifall bilen repareras, överlämnas den i detta skede till verkstaden.

Bilen blir kvar hos oss
Bilen blir kvar hos oss

Bilen tvättas och alla vätskor tas tillvara med ändamålsenlig utrustning, bilen städas och dess allmänna skicka granskas.

Återvinning
Återvinning

Alla användbara delar återanvänds som reservdelar.

Renovering och försäljning av delar
Renovering och försäljning av delar

Delarna granskas, snyggas till och sätts till försäljning. Alla reservdelar finns på varaosahaku.fi

Se filmen
Se filmen

Se hur vi återvinner bildelar.

VOH Garanti

VOH-Garantin för begagnade reservdelar ger ett extra skydd. Garantin identifieras med VOHs garantibevis.

Garantin gäller i 12 månader eller 20 000 km efter inköpsdatumet. Den träder i kraft från och med försäljningsdagen utan att ytterligare åtgärder krävs.

Om delen av någon anledning går sönder under garantiperioden, ersätts förutom delen även installations och fraktkostnader. Garantin gäller för såväl privatpersoner som företag. Ytterligare information hittas här: www.varaosahaku.fi/fi-sv/Artikel/VOH_Takuu/.

VOH Medlem

Vi är medlemmar i Varaosa-alan Yhdistys ry och alla våra bildelar hittas i varaosahaku.fi -tjänsten.

Sertifikat

Vi har inga egna certifieringar då vi är en av AVK:s samarbetspartners. Vi granskas också relativt ofta, ungefär vartannat år.

Så här skriver AVK på sina sidor:

”Palvelemme myös logistiikkaan, vahinkotarkastukseen sekä ajoneuvojen tekniseen tutkintaan liittyen ja olemme osa ajoneuvojen virallista kierrätysjärjestelmää. Palveluksessamme on yli 70 ajoneuvotekniikan ja varaosamyynnin ammattilaista. Toimintaamme ohjaavat laatu- ja ympäristöjärjestelmät, jotka on sertifioitu ISO 9001:2008- ja 14001:2004-standardin vaatimusten mukaisesti.”

https://www.avk.fi/yritys

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy som är baserad på ISO 14001 genomför vi genom att:

 • Utföra all demontering av fordonet inomhus på en tät betongplatta.
 • Tappa fordonet på alla oljor och vätskor samt att avlägsna alla miljöfarliga material innan lagring eller demontering av fordonet.
 • Omhänderta, återvinna eller bearbeta alla miljöskadliga produkter på ett långsiktigt miljömässigt riktigt sätt genom samarbete med företag som uppfyller de av oss ställda miljökraven.
 • Erbjuda våra anställda miljövänliga och säkra arbetsplatser samt genomföra utbildning för aktiva insatser i vårt miljöarbete.
 • Sträva till att delar från uttjänta fordon i första hand återanvänds och i andra hand återvinns med beaktande av miljön och jordens ändliga resurser.
 • Vara en av de ledande inom bilåtervinningsindustrin när det gäller utveckling och tillämpning av modern miljöteknologi.

Hittade du det du behöver? Ta kontakt?

Daniel Sjöholm

Inlagring

Niklas Norrbäck

Demontering

Evert Sundsten

Lager och internlogistik

Mattias Petterson

Demontering

Mattias Dahllund

Demontering

Aron Snellman

Demontering

Arvid Snellman

Demontering

Kjell Häggblom

Fastighetsskötsel

Lilian Enlund

Expedition

Rapeeporn Phueakphong

Expedition

Sofia Gåsström

Demontering

Lucas Vähäkangas

Demontering

Isak Forsman

Inlagring

Jonas Wärn

Demontering

Jonas Åsvik

Demontering

Oscar Wiklund

Inlagring

John Enlund

Inlagring

Jan Enbär

Inlagring