Start arrow Bildelsåtervinning arrow Bytesrätt & retur
Bytesrätt & Retur

Bytesrätt

Bytesrätt gäller mot uppvisande av kvitto enligt följande villkor:

Bytesrätten omfattar endast av oss levererat material. Kundens monterings- och demonteringskostnader ersätts inte. Resekostnader eller andra kostnader som eventuellt fel åsamkat ersätts heller inte.

På motor, växellåda och bakaxel lämnas 90 dagars bytesrätt från leveransdagen. På övriga delar lämnas 14 dagars bytesrätt.
Vid köp av motor där komponenter till bränsleförsörjning, koppling, tändsystem, avgasrening grenrör eller dylikt medföljer omfattas inte dessa av bytesrätten.

Elektriska delar såsom reläer, kontrollboxar och reglagecentraler bytes ej.

OBSERVERA! att delen skall vara fackmannamässigt monterad för att bytesrätten skall gälla.

 

Retur av varor

På samtliga, inom 14 dagar från leveransdatum returnerade, kuranta delar uttas av oss en returavgift av kunden på 10% av detaljpriset, dock minst 5 €.

Retursedel, följsedel eller kontantnota skall alltid bifogas returnerad eller reklamerad del för att ärendet skall kunna behandlas av oss.

Elektriska delar samt speciellt av oss hemtagna ej lagerförda delar återtas ej.
SJÄLVPLOCKADE DELAR ÅTERTAS EJ.

 

Copyright © Erikssons Bolagen Ab 2017

info (at) erikssons.fi      | Bildelsåtervinning (06) 789 8500 | Verkstad (06) 789 8550 | Bärgning & Transport (06) 789 8521 | Skog & Trädgård (06) 789 8570
BtB Plaza Ltd